Nopadol’s Story

EP 1046 มารู้จักประสิทธิภาพของวัคซีน COVID - 19 กัน

May 14, 2021

EP 1046 มารู้จักประสิทธิภาพของวัคซีน COVID - 19 กัน

มาเรียนรู้กันครับว่าประสิทธิภาพของวัคซีนเขาคำนวณกันอย่างไร และสื่อถึงอะไร และเราสามารถนำมาเปรียบเทียบกันระหว่างวัคซีนแต่ละประเภทได้หรือไม่ เผื่อเป็นอีกหนึ่งข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจครับ

Podbean App

Play this podcast on Podbean App