Nopadol’s Story

EP 1049 Book Review เป็นเราคือพิเศษ ตอนที่ 1

May 17, 2021

EP 1049 Book Review เป็นเราคือพิเศษ ตอนที่ 1

หนังสือที่เขียนโดยคุณคิดมาก บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ โดย Theme หลักคือการเป็นตัวของเราเองและการที่เรารักตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญ นำมา Review ไว้เป็นตอนแรกครับ

Podbean App

Play this podcast on Podbean App