Nopadol’s Story

EP 1202 (MB 42) สร้างโอกาสเปลี่ยนกระดาษเป็นหนังสือ ตอนที่ 6

October 17, 2021

EP 1202 (MB 42) สร้างโอกาสเปลี่ยนกระดาษเป็นหนังสือ ตอนที่ 6

ตอนนี้จะเป็นเรื่องการตั้งราคาหนังสือ ผลตอบแทนในการออกหนังสือด้วยตัวเอง และช่องทางประชาสัมพันธ์หนังสือที่เราพิมพ์เองครับ

Podbean App

Play this podcast on Podbean App