Nopadol’s Story

EP 786 (WE 27) 10 คำถามที่เราควรตอบก่อนทำ Weekend Entrepreneur

August 29, 2020

EP 786 (WE 27) 10 คำถามที่เราควรตอบก่อนทำ Weekend Entrepreneur

ก่อนที่เราจะเริ่มเป็นผู้ประกอบการวันหยุด เราต้องตอบคำถามอะไรให้ได้บ้าง ลองฟัง Episode นี้กันครับ

Play this podcast on Podbean App