Nopadol’s Story

EP 1203 Book Review ทะยาน คิดแบบ Startup ทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชน ตอนที่ 1

October 18, 2021

EP 1203 Book Review ทะยาน คิดแบบ Startup ทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชน ตอนที่ 1

เป็นหนังสือที่ให้ข้อคิดของการทำธุรกิจได้อย่างครบถ้วน ผ่านเรื่องราวชีวิตจริงของนักธุรกิจคือคุณโธมัส พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี ผมนำมา Review ไว้เป็นตอนแรกครับ

Podbean App

Play this podcast on Podbean App