Nopadol’s Story

EP 1243 (WE 91) Book Review สอนลูกให้ดี ตอนที่ 2

November 27, 2021

EP 1243 (WE 91) Book Review สอนลูกให้ดี ตอนที่ 2

มา Review หนังสือเล่มนี้ต่อเป็นตอนที่ 2 ครับ เป็นหนังสือที่พ่อเขียนถึงลูกแต่เป็นการให้บทเรียนเกี่ยวกับการทำธุรกิจ น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการวันหยุดหลาย ๆ ท่านนะครับ

Podbean App

Play this podcast on Podbean App