Nopadol’s Story

EP 1300 (MB 56) Future Mindset เมื่อวิธีคิดที่คุณมีใช้กับงานในวันพรุ่งนี้ไม่ได้ ตอนที่ 5

January 23, 2022

EP 1300 (MB 56) Future Mindset เมื่อวิธีคิดที่คุณมีใช้กับงานในวันพรุ่งนี้ไม่ได้ ตอนที่ 5

ตอนนี้จะมีเรื่องสำเร็จหรือล้มเหลวต่างกันแค่คำว่า "จะ" 10 วิธีเพิ่ม Productivity ในการทำงาน เทคนิคหยุดพักให้ได้ผล "ความยุ่งคือตัวบ่งบอกถึงสิ่งผิดปกติ และ Synchronization - ปัจจัยที่หลอมรวมทีมงานให้เป็นหนึ่งเดียว ลองฟังกันได้ครับ

Podbean App

Play this podcast on Podbean App