Nopadol’s Story

EP 738 ตอบคำถามวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฏาคม 2563

July 12, 2020

EP 738 ตอบคำถามวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฏาคม 2563

กลับมาเช่นเคยกับการ Update Personal OKRs และการตอบคำถามประจำสัปดาห์ สัปดาห์นี้มีคำถามเกี่ยวกับการทำ Podcast การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย การใช้ OKRs และคำถามอื่น ๆ ที่น่าสนใจครับ

Play this podcast on Podbean App