Nopadol’s Story

EP 830 Book Review Future Mindset เมื่อวิธีคิดที่คุณมีใช้กับงานในวันพรุ่งนี้ไม่ได้

October 12, 2020

EP 830 Book Review Future Mindset เมื่อวิธีคิดที่คุณมีใช้กับงานในวันพรุ่งนี้ไม่ได้

เป็นหนังสือเล่มแรกที่ผมเขียนในปี 2563 เนื้อหาหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการทำงานเป็นหลัก เลยอยากจะนำมา Review ไว้ใน Episode นี้ด้วย เผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ

Play this podcast on Podbean App