Nopadol’s Story

OKR EP 19 4 สัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าเริ่มใช้ OKR แบบผิดทาง

May 12, 2021

OKR EP 19 4 สัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าเริ่มใช้ OKR แบบผิดทาง

จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้มีโอกาสพบเห็นการใช้ OKR ในหลายองค์กร ได้สังเกตเห็นว่าหากเริ่มเห็นสัญญาณ 4 ประการเหล่านี้ เริ่มแปลว่าอาจจะมีความเข้าใจผิดในการนำเอา OKR ไปใช้ในองค์กรแล้ว สัญญาณเหล่านี้มีอะไรบ้าง ลองฟังกันครับ

Podbean App

Play this podcast on Podbean App